fbpx

Biorąc pod uwagę możliwości techniczne, Operatorom Końcowym (OK) na terenie województwa lubelskiego w powiatach: łęczyńskim, świdnickim i włodawskim oferujemy następujące usługi hurtowe: 

 

USŁUGA

OPIS USŁUGI

PARAMETRY

Dzierżawa
Ciemnych włókien
światłowodowych

Usługa obejmuje dzierżawę jednego lub więcej Ciemnych włókien na ciągłym odcinku o określonej długości optycznej, zestawionych pomiędzy punktem przyłączenia (studnią, mufą lub innym punktem sieci wskazanym przez OI) i zakończonych w drugim punkcie, w tym na przełącznicy optycznej OI, w celu zapewnienia dosyłu sygnału telekomunikacyjnego do sieci OK.

·       1 j

·       2 j

·       większa ilość włókien

Dzierżawa
Kanalizacji Kablowej

Usługa polega na umożliwieniu OK dostępu i korzystania z Kanalizacji Kablowej  w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych.

Usługa  pozwala  OK  na  zbudowaniu  na  bazie  Kanalizacji  Kablowej  OI  własnej  sieci  kablowej z koniecznością połączenia na swój koszt własnej sieci do sieci OI.

·       Ułożenie kabla w kanalizacji szkieletowej lub mikrokanalizacji o F ≤ 8 mm

·       Ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikro-kanalizacji o Ø 9 - 12 mm

·       Ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikrokanalizacji o Ø powyżej 12 mm

·       Cały otwór w sieci szkieletowej

Transmisja Danych
Ethernet

Usługa świadczona jest jako połączenie typu punkt-punkt.

Do konfigurowania Usługi wykorzysty-wane jest co najmniej jedno połączenie pomiędzy dwiema lokalizacjami.

·      10 Mb/s

·      50 Mb/s

·      100 Mb/s

·      200 Mb/s

·      300 Mb/s

·      500 Mb/s

·       1 Gb/s

·       Wyższa przepustowość – indywidualna oferta

Dostęp do sieci
Internet

Usługa polega na umożliwieniu OK dostępu do międzynarodowych i krajowych zasobów sieci internet za pośrednictwem zasobów sieci OI.
OI oferuje Usługę w budynkach CZS Łęczna, PSSE Włodawa, w szczególnym przypadku w lokalizacji w urzędach gmin oraz obiektach wieżowych.

 

·      10 Mb/s

·      50 Mb/s

·      100 Mb/s

·      200 Mb/s

·      300 Mb/s

·      500 Mb/s

·      1 Gb/s

BSA

Przedmiotem Usługi BSA jest zapewniany przez OI dostęp do Łączy Abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, przy wykorzystaniu (innych elementów) Infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, z zastrzeżeniami dotyczącymi ograniczeń technicznych Łączy Abonenckich.

Usługa BSA ma na celu umożliwienie OK kształtowanie i świadczenie własnych usług szerokopasmowych oraz odsprzedaż Usługi.

 

·       5Mb/s

·       10 Mb/s

·       20 Mb/s

·       30 Mb/s

Kolokacja

W ramach Kolokacji OI zapewnia fizyczną powierzchnię niezbędną do umieszczenia Urządzeń telekomunikacyjnych OK.

Zakres oferowanych Usług obejmuje:

a)    Dzierżawę miejsca w Szafie OI 1U RACK lub innego OK wraz z dwoma gniazdami AC. W ramach Usługi OI oferuje w ramach odrębnej Umowy dostęp do internetu OI.

b)    Dzierżawę miejsca pod Szafę. Wymiary zainstalowanych Szaf OI: 42 U; 60cm x 199cm x 107cm.

c)    Usługę dodatkową – biuro do Usług Kolokacji, polegającą na zaoferowaniu OK dodatkowej powierzchni biurowej w ramach świadczonej przez OI Usługi Kolokacji.

 

·       1 U w szafie

·       Dodatkowy pakiet energii (200W)

·       Połączenie urządzeń 2 OK

·       Dzierżawa powierzchni pod Szafę o podstawie 800x600

·       Dzierżawa powierzchni pod Szafę o podstawie 600x600

·       Dzierżawa powierzchni pod Szafę o podstawie 300x600

·       Dzierżawa 1/4 szafy (11 U)

·       Inny wymiar szafy

Udostępnienie
infrastruktury OI
w zakresie wież,
masztów oraz
powierzchni

Usługa polega na udostępnieniu Infrastruktury OI w zakresie wież, masztów i powierzchni w celu montażu własnych urządzeń telekomunikacyjnych.

·       Korzystanie z miejsca na wieży lub maszcie OI

·       Korzystanie z powierzchni OI w obiekcie OI

·       Korzystanie z powierzchni OI na dachu OI

·       Korzystanie z powierzchni OI na gruncie OI

·       Wykorzystanie infrastruktury OI do umożliwienia instalacji urządzeń OK

·       Wykorzystanie infrastruktury OI do uniemożliwienia  doprowadzenia kabla / kabla pośredniczącego do urządzeń towarzyszących

 

 

 

 

OFERTA RAMOWA OPERATORA INFRASTRUKTURY

WIRTUALNE POWIATY 3 SPÓŁKA Z O.O.

 

UMOWA RAMOWA (zmiana od 25.05.2017)

 

UMOWA RAMOWA

 

Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej - ZAMÓWIENIE I REALIZACJA PUNKTÓW DOSTĘPU USŁUGI

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Umowy Ramowej - OŚWIADCZENIE o zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Umowy Ramowej - FORMULARZ ILOŚCI GODZIN NADZORU OI

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do Umowy Ramowej - ZAŁĄCZNIK ADRESOWY

 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do Umowy Ramowej - FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII

 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do Umowy Ramowej - FORMULARZ ZGŁOSZENIA USUNIĘCIA AWARII

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy Ramowej - UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY CIEMNYCH WŁÓKIEN

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy Ramowej - UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy Ramowej - UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy Ramowej - UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 do Umowy Ramowej - UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA BSA

 

ZAŁĄCZNIK NR 12 do Umowy Ramowej - UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA KOLOKACJI

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 do Umowy Ramowej - UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY OI W ZAKRESIE WIEŻ, MASZTÓW I POWIERZCHNI

 

ZAŁĄCZNIK nr 14 do Umowy Ramowej

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

 

ZAŁĄCZNIK nr 15 do Umowy Ramowej - CENNIK USŁUG

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 do Umowy Ramowej –METODYKA USTALANIA OBSZARÓW BIAŁYCH, SZARYCH I CZARNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „WIRTUALNE POWIATY. BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE. ETAP III”

 

OPINIA PREZESA UKE

Opinia Prezesa UKE dot. Umowy Ramowej

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

biuro@wirtualnepowiaty.pl

+48 81 531 5292

+48 881 445 001

facebook.com/wirtualnepowiaty

Al. Jana Pawła II 95 B, 21-010 Łęczna

NIP 505-012-55-74

REGON 362678782

ODKRYJ NASZĄ NAJLEPSZĄ OFERTĘ
ZOSTAW KONTAKT - ODDZWONIMY!
Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.